ข่าวประชาสัมพันธ์
 

Tuesday, 14 November 2023 08:00

เรื่อง :ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:30 น. – 16 : 30 น. 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13 : 00 น. – 13 : 00 น. ณ...

 ข่าวสมัครงาน
 ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
 
 

 

โรงพยาบาลวาปีปทุม
ที่อยู่ 258  หมู่ 2 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
 โทร :043799110   แฟกซ์ : 043-799407
 email : wapee11058@hotmail.com
 ก่อตั้งเว็บไซต์ 1 พ.ย. 2566 (เว็บใหม่)