เรื่อง :ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2567

ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566
เวลา 08:30 น. – 16 : 30 น.

15 พฤศจิกายน 2566
เวลา 13 : 00 น. – 13 : 00 น.

ณ ห้องประชุมบัวเพชร โรงพยาบาลวาปีปทุม 

     
     
     
โรงพยาบาลวาปีปทุม
ที่อยู่ 258  หมู่ 2 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
 โทร :043799110   แฟกซ์ : 043-799407
 email : wapee11058@hotmail.com
 ก่อตั้งเว็บไซต์ 1 พ.ย. 2566 (เว็บใหม่)