ITA-EB17: หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

Up

MA_File_2020_ITA_EB17

EB17(1) มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
EB17(1.1)แบบฟอร์มเผยแพร่ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบผ่านเว็บไซต์
EB17(1.2)บันทึกลงนามในประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
EB17(2)บันทึกแจ้งมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
EB17(3)บันทึกรายงานผลการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
EB17(3.1)แบบฟอร์มเผยแพร่รายงานผลการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบผ่านเว็บไซต์
 
 
Powered by Phoca Download

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME | Documentation