📌 นายแพทย์ภาคภูมิ อินทร์ม่วง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงยืน เป็นประธานในการเยี่ยมประเมินมาตรฐานสำคัญจำเป็นด้านการเงินการคลัง พร้อมทีมฯ จากเขตสุขภาพที่ 7

 

📌 นายแพทย์ภาคภูมิ อินทร์ม่วง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงยืน เป็นประธานในการเยี่ยมประเมินมาตรฐานสำคัญจำเป็นด้านการเงินการคลัง พร้อมทีมฯ จากเขตสุขภาพที่ 7
📌 ซึ่งการตรวจเยี่ยมประเมินประกอบด้วย 6 หมวดได้แก่..
หมวดที่ 1 - การนำและการวางแผนการเงิน
หมวดที่ 2 - ระบบเวชระเบียน
หมวดที่ 3 - ศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ
หมวดที่ 4 - แผนธุรกิจ
หมวดที่ 5 - PP FeeSchedule
และหมวดที่ 6 - แผนรายได้และควบคุมค่าใช้จ่าย
.................
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลวาปีปทุม
โรงพยาบาลวาปีปทุม
ที่อยู่ 258  หมู่ 2 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
 โทร :043799110   แฟกซ์ : 043-799407
 email : amedwapee11058@gmail.com       
   https://www.facebook.com/wapipathumhos/
 ก่อตั้งเว็บไซต์ 1 พ.ย. 2566 (เว็บใหม่)