สองสาวพยาบาล กลับจากประชุมที่กรุงเทพมหานคร
ระหว่างเดินทางกลับ ได้พบเจออุบัติเหตุ ซึ่งตอนนั้นเป็นมีฝนตกถนนลื่น

ด้วยสัญชาติญาณความเป็นพยาบาล ทั้งสองได้ลงไปช่วยดูแล
ประเมินคนเจ็บเบื้องต้น และช่วยเคลื่อนย้ายให้คนเจ็บอยู่ในที่ปลอดภัย
เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน จึงขอชื่นชมและขอเชิดชูเกียรติ
พยาบาลทั้งสอง ซึ่งเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ให้เป็นแบบอย่างที่ดี

โรงพยาบาลวาปีปทุม
ที่อยู่ 258  หมู่ 2 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
 โทร :043799110   แฟกซ์ : 043-799407
 email : amedwapee11058@gmail.com       
   https://www.facebook.com/wapipathumhos/
 ก่อตั้งเว็บไซต์ 1 พ.ย. 2566 (เว็บใหม่)