ทันตกรรม

ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565
ขอส่งแผนจัดซื้อเวชภันฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุทันตกรรม ประจำปีประมาณ 2566
ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566
ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566
ขอส่งข้อสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2566
ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566
ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566
ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566
ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566
ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567
ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
แผนการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินบำรุง ทันตกรรม โรงพยาบาลวาปีปทุม 2567
ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างคลังทันตกรรม ประจำเดือน เมษายน 67
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างคลังทันตกรรม พฤษภาคม 2567
 
 
Powered by Phoca Download
โรงพยาบาลวาปีปทุม
ที่อยู่ 258  หมู่ 2 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
 โทร :043799110   แฟกซ์ : 043-799407
 email : amedwapee11058@gmail.com       
   https://www.facebook.com/wapipathumhos/
 ก่อตั้งเว็บไซต์ 1 พ.ย. 2566 (เว็บใหม่)