โรงพยาบาลวาปีปทุม
ที่อยู่ 258  หมู่ 2 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
 โทร :043799110   แฟกซ์ : 043-799407
 email : wapee11058@hotmail.com
 ก่อตั้งเว็บไซต์ 1 พ.ย. 2566 (เว็บใหม่)